Wybory 2023 – co muszą wiedzieć seniorzy?

wybory 2023 dla seniorow
Poradnik Seniora

Wybory 2023 – co muszą wiedzieć seniorzy?

Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla ważność uprawnień wyborczych dla seniorów z niepełnosprawnością oraz osób starszych, przy okazji przypominając także, że te uprawnienia to zarazem obowiązki dla gmin. Zbliżające się wybory to doskonała okazja, aby zapewnić, że wszyscy obywatele – w tym seniorzy – mają pełny dostęp do procesu wyborczego. Przyjrzyjmy się szczegółowo, jakie uprawnienia obejmują osoby w podeszłym wieku i z niepełnosprawnościami.

Prawo do Informacji o Wyborach

Wyborcy niepełnosprawni oraz osoby, które w dniu głosowania mają skończone co najmniej 60 lat i są zarejestrowane w stałym obwodzie głosowania w danej gminie, mają prawo otrzymać informacje na temat:

  • daty i godzin głosowania;
  • własnego okręgu wyborczego i obwodu głosowania;
  • lokalizacji obwodowych komisji wyborczych, w tym tych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • procedury wpisania się na listę wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się komisja wyborcza przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych;
  • bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego;
  • uczestniczących komitetach wyborczych oraz zarejestrowanych kandydatach;
  • procedurach i formach głosowania.

Gmina zobowiązana jest dostarczyć te informacje na wniosek wyborcy poprzez urzędnika lub materiały informacyjne, w tym w formie elektronicznej.

Prawo do Bezpłatnego Transportu

Seniorzy z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością oraz osoby w wieku 60 lat i więcej, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego oraz z powrotem, jeśli w dniu wyborów nie funkcjonuje lokalny transport pasażerski. Wymagane jest zgłoszenie takiego zamiaru w terminie nie później niż 13 dni przed dniem wyborów.

Prawo do Głosowania Korespondencyjnego

Oprócz możliwości głosowania osobiście, osoby z niepełnosprawnością lub seniorzy, którzy są w wieku 60 lat i więcej, mogą głosować korespondencyjnie. Warunki i procedury są precyzyjnie ustalone, umożliwiając wyborcom, którzy mają trudności z osobistym udziałem w głosowaniu, skorzystanie z tej opcji.

Prawo do Głosowania Przez Pełnomocnika

Osoby, które są uprawnione do głosowania korespondencyjnego, mogą także głosować poprzez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba, która sama ma prawo wybierania, spełniająca odpowiednie kryteria.

Głosowanie w Lokalu Głosowania z Użyciem Nakładki Braille’a

Dla osób niewidomych lub niedowidzących, możliwość głosowania przy użyciu nakładki z alfabetycznym pismem Braille’a stanowi istotne uproszczenie.

Pomoc Osób Trzecich w Lokalu Głosowania

Osobom starszym lub z niepełnosprawnościami, na ich prośbę, może pomagać w głosowaniu osoba trzecia, o ile ma to charakter wyłącznie techniczny.

Podsumowanie

Uprawnienia wyborcze dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami są starannie regulowane, aby zapewnić uczestnictwo w procesie wyborczym. Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla, że to zarazem obowiązek dla gminy zapewnienia, że te uprawnienia są dostępne i realizowane w praktyce. Dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, wybory stanowią ważną okazję do wyrażenia swojego głosu w demokratycznym procesie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content