Dom Pomocy Społecznej Republika

dps republika chorzow

Dom Pomocy Społecznej „Republika” jest jednostką organizacyjną Miasta Chorzów, działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Chorzów.

Dom jest placówką stacjonarną, koedukacyjną, przeznaczoną dla 97 osób dorosłych, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Dom świadczy usługi:

 • w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
  - miejsce zamieszkania;
  - odzież i wyżywienie;
  - utrzymanie czystości;
 • opiekuńcze polegające na:
  -  udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;
  - podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców;
  - udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
  - zapewnieniu pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych
 • wspomagające polegające na:
  - umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
  - umożliwieniu swobodnego zaspakajania realizacji potrzeb kulturalnych i religijnych
  - zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców
  - stymulowaniu nawiązywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną
  - działaniach zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości
  - pomocy mieszkańcowi w umożliwieniu mu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny
 • Dom umożliwia podjęcie i kontynuowanie przez mieszkańców nauki, zgodnie z ich uprawnieniami wynikającymi z odrębnych przepisów
 • Zakres wyżej wymienionych usług ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców.
 • Wydatki związane z zapewnieniem potrzeb zdrowotnych Dom pokrywa na poziomie kosztów uwzględniających uprawnienia mieszkańców wynikające z odrębnych przepisów.

Informacje kontaktowe

Adres
Michałkowicka 4, 41-503 Chorzów
Kod pocztowy
41-503
Telefon

Mapa

Dom Pomocy Społecznej Republika 0 opinii

Napisz opinię

To ogłoszenie nie ma jeszcze opinii

Napisz opinię

Twój adres email nie będzie opublikowany.

Skip to content