Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie

Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie

Nasza oferta

Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie jest samodzielną jednostką organizacyjną budżetową o zasięgu ponad gminnym przeznaczoną dla 59 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie - kobiet i mężczyzn.

Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzji ustalającej opłatę za pobyt przez organ Gminy (Ośrodek Pomocy Społecznej) właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania.

Pobyt w Domu jest odpłatny, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ustalanego przez Starostę najpóźniej do 31.03. każdego roku. Na rok 2023 koszt ten wynosi 4972 zł.

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

 • mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku lub in. dochodu),
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

Dysponujemy

 • 19 pokojami 1 - osobowymi
 • 14 pokojami 2 - osobowymi
 • 4 pokojami 3 - osobowymi

Pokoje usytuowane są w 2 budynkach. W każdym pokoju jest telefon stacjonarny. Część pokoi jest z samodzielnymi łazienkami. Pokoje wyposażone są w niezbędny sprzęt i udogodnienia. Meblowane i malowane są indywidualnie, przez co są zróżnicowane - nie ma jednakowych pokoi ani też łazienek. Podłogi wyłożone są antypoślizgowym i niepalnym kolorowym tarketem, a łazienki antypoślizgowymi kafelkami. Mieszkańcy mają wpływ na wygląd swoich pokoi. Oba budynki są wyposażone w windę, poręcze, uchwyty, instalację alarmową p.pożarową i instalację przyzywową. Istniejące w obiekcie udogodnienia pozwalają na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Wokół budynku znajduje się dużo spacerowych terenów zielonych oraz duży ogród warzywno-owocowy.

Placówka świadczy następujące usługi na rzecz mieszkańców

 • usługi bytowe i pielęgnacyjne
 • usługi medyczne
 • pomoc psychologiczną
 • rehabilitację ruchową
 • terapię zajęciową
 • opiekę socjalną.

Każdy mieszkaniec ma prawo do nieograniczonego korzystania ze wszystkich pomieszczeń Domu i swobodnego poruszania się poza terenem placówki. Dla uatrakcyjnienia pobytu naszym mieszkańcom proponujemy różne formy rozrywki:

 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze
 • turnusy rehabilitacyjne
 • zabawy taneczne
 • występy artystyczne
 • spotkania i gry towarzyskie.

Mieszkańcami opiekuje się wykwalifikowany personel: pielęgniarki, opiekunki i pokojowe. Do ich dyspozycji jest lekarz pierwszego kontaktu. Korzystają też w razie potrzeby z usług wszelkich specjalistów.

Informacje kontaktowe

Adres
3 Maja 2, 48-317 Korfantów
Kod pocztowy
48-317
Telefon

Mapa

Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie 0 opinii

Napisz opinię

To ogłoszenie nie ma jeszcze opinii

Napisz opinię

Twój adres email nie będzie opublikowany.

Skip to content