Dom Pomocy Społecznej Leśny

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNYy

INDYWIDUALNE POTRZEBY

Dom zgodnie z obowiązującym standardem świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca. Placówka położona jest bardzo malowniczo w spokojnej i cichej okolicy w środku lasu. bardzo malowniczo w środku lasu, wokół budynków są trawniki i rabaty kwiatowe.

Dom podzielony jest na dwa budynki, parterowy pozbawiony barier architektonicznych oraz piętrowy z windą. Do dyspozycji mieszkańców są pokoje mieszkalne, jedno-, dwu-, i trzy-osobowe wyposażone w system przyzywowy, przytulnie urządzone z uwzględnieniem indywidualnych upodobań mieszkańców.  Na parterze w budynku głównym znajduje się Kaplica, w której w każdy piątek odbywają się Msze Św. Dom posiada własną kuchnię i pralnię.

Priorytetowym celem placówki jest traktowanie każdego mieszkańca z godnością i szacunkiem. Działania personelu nastawione są na zapewnienie bezpieczeństwa, rozwijanie zainteresowań, aktywizację oraz działalność kulturalno-oświatową.

JESTEŚMY AKTYWNI
I CIEKAWI ŚWIATA

Na terenie placówki znajduje się punkt biblioteczny, działający na podstawie porozumienia podpisanego z Biblioteką we wsi Mierzeszyn. Mieszkańcy mają możliwość wyboru książek i czasopism oraz codziennej prasy. Na terenie placówki znajduje się również sala doświadczania świata, wyposażona w różnorodne urządzenia m.in. projektory, światłowody, lampy plazmowe i aromatyczne, kolumny wodne.

Na co dzień dostępne są różne formy terapii tj. zajęcia manualne, teatralne, zajęcia plastyczne oraz kulinarne. Codziennie odbywają się również ćwiczenia ogólnokondycyjne, usprawniające i ogólnorozwojowe. Na terenie placówki znajduje się sala ćwiczeń wyposażona w sprzęt sportowy tj. bieżnia, stepper, rower stacjonarny, wioślarz treningowy. Wszystkie zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz jego możliwości psychofizycznych.

 

WIĘZI I KONTAKTY RODZINNE

Wokół domu znajduje się część ogrodowa i wypoczynkowo-rekreacyjna, bogata w zieleń, pozbawiona barier architektonicznych, wyposażona w ławeczki oraz huśtawki. Na terenie znajdują się również dwie zadaszone altany z grillem, gdzie mieszkańcy mogą spędzać wolny czas na świeżym powietrzu, służą one również do organizacji różnorodnych imprez okolicznościowych. Raz do roku mieszkańcy korzystają z turnusu rehabilitacyjnego, uczestniczą również w wycieczkach, zabawach, balach, piknikach i innych imprezach okolicznościowych. Placówka nastawiona jest na podtrzymywanie więzi i kontakty rodzinne mieszkańców. Dla odwiedzającej rodziny i znajomych zapewnione jest pomieszczenie gościnne oraz możliwość korzystania z bezpiecznego parkingu.  W naszej placówce mieszkańcy mają możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych a także rzeczy wartościowych. Szereg usług tj. opiekę, pielęgnację, rehabilitację społeczną, różne formy terapii, oraz pracę socjalną świadczy wykwalifikowany personel. Zapewniamy także wsparcie i porady psychologiczne. Dom zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską oraz umożliwia korzystanie z usług lekarzy, w tym lekarza psychiatry oraz zapewnia dojazd do lekarzy specjalistów.

Informacje kontaktowe

Adres
ul.Zaskoczyn 11, 83-041 Mierzeszyn
Kod pocztowy
83-041
Telefon

Mapa

Dom Pomocy Społecznej Leśny 0 opinii

Napisz opinię

To ogłoszenie nie ma jeszcze opinii

Napisz opinię

Twój adres email nie będzie opublikowany.

Skip to content