Dom Pomocy Społecznej Tarnobrzeg

Dom Pomocy Społecznej Tarnobrzeg

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.10.2009r. nr S.I-9013-8/09 zezwalającej Gminie - Miasto Tarnobrzeg na prowadzenie na czas nieokreślony Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle somatycznie chorych.

Placówka zapewnia całodobową wykwalifikowaną opiekę świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu.

Aktem prawnym regulującym zadania, prawa i obowiązki mieszkańców, organizację
i działalność DPS jest Statut Domu zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega Nr LV/648/2006 z dnia 27.07.2006r.

Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu zapewnia opiekę mieszkańcom w zakresie:
potrzeb bytowych
 :

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie, utrzymanie czystości,

usług opiekuńczych polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

usług wspomagających, polegających na:

- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych.

Informacje kontaktowe

Adres
Ferdynanda Kurasia 7, 39-400 Tarnobrzeg
Kod pocztowy
39-400
Telefon

Mapa

Dom Pomocy Społecznej Tarnobrzeg 0 opinii

Napisz opinię

To ogłoszenie nie ma jeszcze opinii

Napisz opinię

Twój adres email nie będzie opublikowany.

Skip to content